Objavljeno 22. avgusta 2019.

Šta je tačno nativno oglašavanje i da li je ono etički prihvatljivo

Ukoliko biste tražili tačnu definiciju nativnog oglašavanja, konkretan odgovor bi bio: “Nativno oglašavanje je oblik online marketinga koji odgovara obliku i funkciji platforme na kojoj se pojavljuje”.

Svrha nativnog oglašavanja je da se oglas pažljivo uklopi u formu i funkciju sadržaja oko njega, što ga čini teškim za uočavanje.

Nativni oglasi izgledaju kao regularan urednički sadržaj, ali su zapravo kreirani u svrhu reklamiranja brenda. Oni su vešto sakriveni među okolnim korisnim sadržajem, pa konzument dobija određenu vrednost od oglasa i ne smatra ih napadnim. Nativni oglasi su aktuelni u online svetu, ali i van njega, a postoje već dugi niz godina.

Šta je cilj nativnog oglašavanja?

U suštini, nativni oglasi imaju dva osnovna cilja, a to su:

  • Formiranje slike o brendu u svesti potrošača

  • Podsticanje konzumenata da preduzmu neku određenu akciju

Nativno oglašavanje i njegove prednosti

U današnjem svetu koji je prezasićen reklamama, potrošači su naučili da lako prepoznaju oglase i da ih što veštije izbegavaju. Takođe, potrošači su prema reklamama postali i veoma skeptični, jer su svesni da su plaćene i da za cilj imaju jedino zaradu.

Nativni oglasi lako se bore sa oba ova problema. Imitirajući okolni sadržaj, nativnim oglašavanjem se kamufliraju marketinške poruke tako da izgledaju i zvuče kao sadržaj urednika.

Ovaj efekat stapanja sa okolinom povećava verovatnoću da će se nativni oglasi doživljavati kao urednički sadržaj, što ima svoje značajne prednosti:

  • Veća je verovatnoća da će se oglasi gledati, čitati i preslušavati

  • Veća je šansa da će se poverenje potrošača u izdavača preneti i na sam brend

Da li je nativno oglašavanje etički prihvatljivo?

Za nativni marketing često se mogu čuti kritike da je izmišljen kako bi prevario potrošače da konzumiraju oglase i veruju brendovima.

Ova etička rasprava i dalje traje, a one činjenice koje govore u korist nativnog oglašavanja su:

  • Nativno oglašavanje je jasno označeno kao takvo, korišćenjem fraza poput “sponzorisani sadrzaj”.

  • Nativni oglasi su dobro rešenje za sve strane: oglašivači dobiju prihod, brendovi promociju, a konzumenti edukativni, zabavni ili inspirativni sadržaj.

Podelite sa prijateljima