Medija centar

Ukoliko ste zainteresovani da redovno primate najave događaja, saopštenja za javnost i druga obaveštenja, molimo Vas da se prijavite na mailing listu info@unija.net

Budite slobodni da preuzmete fotografije, logotip, kao i materijale. Za sve dodatne informacije, obratite nam se na info@unija.net. Hvala Vam na interesovanju!