Izveštaji

Svim našim klijentima savetujemo da pre investiranja u kampanje urade kompletno istraživanje i analizu.
Na vaš zahtev ili u realnom vremenu možemo da kreiramo izveštaje o svim bitnim parametrima za vaše medijske i komunikacije kampanje. Na ovaj način vam je omogućena potpuna kontrola situacije, kao i olakšano i precizno planiranje u odnosu na ciljnu grupu.