Objavljeno 23. novembra 2018.

Da li infografika i dalje najviše vraća uloženog (ROI)?

Infografika (vizuelno predsatvljanje podataka) sigurno nije popularna, koliko je to bila između 2014. i 2015. godine. Međutim, daleko od toga da se ne koristi. I dalje se pojavljuju i to na dnevnom nivou. Danas je svakako popularnija nego 2013. godine. Infografika se koristi za građenje linkova (linkbilding) i osvešćivanje, kada je reč o nekom brendu.

Dobra statička slika ili ilustracija često je bogata sadržajem, laka je za ugrađivanje (embed) i jednostavna da se o njoj piše, posebno novinarima.  Zbog toga infografika opstaje decenijama, a tako će biti i ubuduće.

Istraživanje

Deren Kingman (DarrenKingman), SEO i didgital ekspert iz Londona,  u svoje istraživanje uključio je sajt Enterpreneur. Na sledećem grafikonu prikazao je koliko su infografike bile prisutne u člancima na ovom sajtu:

Ovo pokazuje da se kreatori sadržaja udaljavaju od infografike kao osnovnog formata za izgradnju linkova. To utiče na frekvenciju njihovog objavljivanja, odnosno učestalost,  ali i na samo kreiranje infografike, koje mora da se poboljša i da se prilagodi okruženju.

Zlatne godine za infografiku svakako su bile 2013. i 2014. godina. Ipak, u 2018. godini je uočeno povećanje od 105% tekstova sa infografikom u odnosu na 2012. godinu. Takođe, broj ovakvih tekstova je većih od onih koji sadrže fotografije, ankete ili forme koje zahtevaju interakciju.

Pažnja se skreće na brend

Još jedna od zanimljivosti koju je autor primetio prilikom svog istraživanja jeste da infografike i ankete grade najviše linkova. Koristeći ove forme, pojačava se konkurentnost sadržaja u određenoj oblasti, a pažnja se fokusira na brend. Takođe, u fokusu je i link, koji vodi ka određenom domenu. To daje mogućnost i za rangiranje određenih fraza, odnosno ključnih reči.

Na kraju, zaključak je da infografike sigurno zauzimaju još uvek značajno mesto u komunikaciji, bez obzira na to što ih je manje. Svakako, u odnosu na to koliko procenite da su vam korisne, trebalo bi da ih i koristite.

Foto: Pixabay / FirmBee

Podelite sa prijateljima

8 načina povećanja prodaje

Jedna od najtraženijih veština današnjice je veština koje većina ljudi nije svesna. Niko eksplicitino ne razmišlja o njoj, a svi je koriste svakog dana, kako na poslu tako i u ostalim aspeltima života. U manjoj ili [...]

5 najopasnijih mitova vezanih za Link Building

Jedna od najtraženijih veština današnjice je veština koje većina ljudi nije svesna. Niko eksplicitino ne razmišlja o njoj, a svi je koriste svakog dana, kako na poslu tako i u ostalim aspeltima života. U manjoj ili [...]