Biznis sistemi za medije, produkcije i agencije

Aplikacija UNITREND  omogućava povezivanje medija, blogera/portala i produkcija sa PR agencijama, institucijama, ambasadama, firmama i funkcionerima. Kroz jednostavan i intuitivan interfejs omogućili bismo da kroz par klikova možete poslati sadržaj do medija/blogera ili preuzeti ponuđen sadržaj i iskoristiti ga u medijskim objavama.

Distribucija, razmena i backup sadržaja

Naš proizvod daje vam mogućnost da distribuirate onlajn (online) PR sadržaj, ali i da istražujete na osnovu statistika i pres klipinga. Sve dobijene informacije mogu se sumirati u izveštaju. Vodimo vas i kroz trendove koji su prisutni u medijima, blogovima i na društvenim mrežama. Omogućavamo vam i nadgledanje brenda na osnovu „brand alert“ alata, koji može da prati ključne reči, autore, pa čak i konkurente, pri čemu će vas upozoriti kada naiđe na vašu oznaku.

Šta dobijam? Upoznajete svoju publiku i dobijate konkretan odgovor kako ona reaguje na sadržaj koji plasirate, što će vam biti važno prilikom postavljanja strategije poslovanja.

Kreiranje e-mail magazina

Ovaj proizvod namenjen je kreiranju stručnih magazina za usavršavanje zaposlenih na svakodnevnom nivou, iz oblasti kojima se kompanija bavi. Na taj način dobijate informisane saradnike, koji prate novine i trendove. Još jedan važan cilj je povezivanje i umrežavanje resursa znanja i poslovnih kontakta između kompanija i obrazovnih institucija. Na taj način obezbeđujete kvalitetan i stručan kadar za svoje buduće poslovanje i širenje uticaja. Pored toga, mediji mogu da definišu i svoj ciljani newsletter.

Šta dobijam? Internu komunikaciju, motivisane saradnike i lako dostupne informacije, od značaja za poslovanje, koje možemo da pripremimo na vaš zahtev i tako vam uštedimo vreme.

Planiranje i izveštavanje o kampanjama

Pomoću ovog proizvoda možete da generišete poslovne izveštaje. Automatizujte proces izveštavanja vaših klijenata. Analizirajte šta su zaposleni ili klijenti rekli, kada i zašto. Pronađite one koji su uticajni, uporedite ih sa konkurencijom, i kreirajte izveštaje u nekoliko minuta. Posmatrajte društvene mreže, forume i blogove. Kreirajte tabele i dijagrame, a svoj izveštaj dostavite u Excel ili PDF formatu.

Šta dobijam? Detaljnu analizu poslovanja, koja pomaže u ispravljanju grešaka i određivanju vaših sledećih koraka.